PS Ledečsko

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:Terénní pečovatelská služba Ledečsko, z.ú. je
Pečovatelská služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, žijícím v oblasti Ledečska ((Město Ledeč n. S. a okolní obce do vzdálenosti 10 km).
Věkovou kategorií jsou dospělí (26-64 let) a senioři (65 a více let).


Poskytované služby:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprava uživatele motorovým vozidlem


Posláním je
poskytovat svým uživatelům služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí,
a tím umožnit lidem přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat v jejich domovech,
zachovat vazby na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké.

Podpořeno z programu Výboru 
dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky